Bli mobilanpassad idag

Idag är det i princip ett krav från både Google och kunder att din sajt är mobilanpassad.

Är den det? RMIT Interactive är en byrå i Karlstad som hjälpt företag i 15 år.

Klicka här för mer info och kostnadsförslag

 


Gedigen förundersökning - en förutsättning för att lyckasFörundersökningen är det viktigaste, mest grundläggande och lättanvända verktyg vi har för att lyckas med IT-projekt. Projekt jag medverkat i genom åren visar tydliga skillnader i livslängd och uppskattning hos användare. Sajterna som byggdes med gedigen förundersökning användes i upp till 5-6 år, vilket får anses klart godkänt i den här branchen.


Det går inte att skapa en effektiv, mervärdeskapande, långlivad och uppskattad webblösning utan förstudie. Den hjälper oss att se webblösningen i sitt sammanhang, som ett viktigt kugghjul i det så mycket större maskineri som utgörs av hela den samlade verksamheten. Förundersökningen kartlägger ett enormt spektra av intressenter, informationsflöden, processer, funktioner etc som kan påverka (och påverkas av) en webblösning. En traditionell webbsajt kan skapa behov av att omstrukturera, friställa, nyanställa eller omskola och vise versa. Även små sajter har mycket att vinna på att hitta var resurser kan effektivseras och kostnader tjänas in i det större perspektivet. Hur bidrar en webblösning på bästa sätt? Och är en webblösning alls rätt val?


Själva förundersökningen har flera viktiga uppgifter, t ex...

• Klargöra problem/mål/syfte för både versamhet och lösning
• Spika alla önskade effekter - de ska styra hela utvecklingen
• Hitta faktiska behov - beställare/slutanvändare har helt olika
• Utreda alla mjuk- och hårdvarumässiga förutsättningar
• Utvecklaren måste lära känna slutanvändare och beställare

Särskilt sista punkten brukar underskattas i betydelse. Utvecklaren måste bli en del av beställaren på ett djupare plan för att kunna skapa lösningar som verkligen passar in, accepteras, lever länge och gör nytta. Det är mycket få förunnat att klara sig på erfarenhet och känsla. Oftast bär projektledaren ansvaret att finna ”själen” hos beställare och slutanvändare. Men det är inte alls säkert att projektledaren är den bäst lämpade för uppgiften. Verksamhetsutredning och projektlederi är två vitt skilda discipliner. Här gränsar faktiskt utredarens roll till Management-konsulternas uppgifter.


Mer omfattande än man tror

Den bästa informationskällan är beställarens egen sälj- och support-avdelning, men även de som idag har roller som webansvarig, webmaster, infomaster, designer, tekniker, projektledare, marknadschef m fl. Slutanvändare ger främst svar om hur allt fungerar idag, vilka procedurer som ärr bra och vilka som är mindre bra. Vilka som effektiviserar och vilka som ger problem. Vad som ger arbetsglädje och vad som orsakar frustration. Vilka uppgifter (i produktionssystem eller liknande) som är förknippade med olustkänslor och sjukskrivningar. Med andra ord, aspekter som ligger djupt in i organisationen och som i slutändan handlar om mycket mer än att välja bilder och bra kontrast i färger. Verklig användarcentrerad utveckling handlar även om tillgänglighet, mobilitet, nyttjanderätt, tilltalande design, arbetsglädje, användbarhet, arbetsro, utbildning, osv.

'Användare' kan vara både slutkunder och beställarens anställda på samma gång och det finns fler grupper än så - alla med olika behov och krav. All design, databaser, tjänster, användarflöden och användbarhet måste byggas på fakta i varje enskilt fall istället för grafiskt mode, personlig smak, gissningar och antaganden eller återanvända idéer och lösningar från andra projekt. Särskilt tydligt blir det inom design, avändarflöde, interaktion och användbarhet - aspekter som alla är olika från målgrupp till målgrupp. (Fanns det en uppsättning regler som funkade bäst i alla lägen, hade alla bra sajter sett likadana ut.)

Förundersökningen kan vara mycket omfattande men det betyder inte att man ska bygga lösningar för alla behov på en gång. Oftast är små punktinsatser för separata uppgifter mer effektivt. Däremot behövs kännedom om hela verksamheten och miljön produkten ska verka i för att ha kontroll över effekter som kan uppstå vid införande och nyttjande samt för att säkerställa att lösningen ligger i linje med mål och inriktning för verksamheten i övrigt.


Förundersökningens roll i Kayems egen utvecklingsmetod

Metoden täcker hela processen från idé till administration. Att använda sig av utvecklingsmetoder handlar mycket om att få en checklista att följa för att få struktur i arbetet och minimera risken för att viktiga aspekter faller mellan stolarna. Även om hela metoden omfattar mycket mer än förundersökning, är det ändå den som är kärnan, grunden och förutsättningen för att lyckas med allt annat inom metodens ramar. Metoden är speciellt framtagen för just webprojekt, för att undvika att alltid behöva ta till de stora kanonerna som RUP mm. Störst vikt läggs vid slutanvändarnas behov.

I större projekt bör förundersökningen fortgå på heltid under flera veckors tid (räkna 10-15% av total tid/budget) för att upptäcka brister och förtjänster i arbetssituation, rutiner, processer mm. Den förundersökning som omfattas av Kayems utvecklingsmetod innehåller följande steg...

• Kartlägga intern organisation
• Kartlägga externa intressenter
• Kartlägga informationsflöde (internt och externt)
• Identifiera målgrupper
• Intervjuer
  - Målgrupperna
  - Webbredaktionen
  - Interna användare
  - Datoravdelning och teknikansvariga
• Sammanställning av intervjusvar
• Klarlägga miljö och omständigheter
• Identifiera och kvantifiera slutliga mål, effekter och strategier
• Kravsätta uppdatering och underhåll
• Klargöra övergripande angreppssätt
• Innehåll: brainstorm
• Innehåll: struktur
• Matcha och jämföra föreslaget innehåll mot målgrupper
• Sammanställning, kostnadskakyl och projektplan

Varje seriös förundersökning ska resultera i komplett problem-uppställning, spikade mål, syften och förutsättningar, förslag på färdig lösning och rekommendationer för vad som bör ingå i denna. Dessutom ska resultatet kunna användas som underlag till vilken leverantör som helst. Kontakta gärna Kayem för mer information om Kayems egen utvecklingsmetod för webprojekt.


Våra läsare har gett artikeln betyget 3,5 av 5.
2 har röstat hittils. Rösta du också!


Opassande artikel?


Copyright © Kayem Kommunikation 2004

Fakta om artikelskribent:


Kayem Kommunikation Artikeln är skriven av Ken Månsson på Kayem Kommunikation.
Kayem erbjuder tjänster inom marknadsföring och web med erfarenhet sedan 1995. Fokus på användarnytta via förundersökning, målgruppsanalys, webdesign och användbarhet. Erbjuder även tjänster inom metodik, strategi, struktur, flöde, html, copy och foto.

Fler artiklar skrivna av Ken Månsson:


Gedigen förundersökning - en förutsättning för att lyckas

(Läst 4136 gånger. Betygsatt till: 3,5 av 2 läsare.Denna artikel är publicerad på http://hemsidesguiden.com

Produktion och koncept: RMIT Interactive Webbsystem
Tapeter Köpa lägenhet i Spanien, Torrevieja SPA weekend Mobilanpassad hemsida i Karlstad!