Bli mobilanpassad idag

Idag är det i princip ett krav från både Google och kunder att din sajt är mobilanpassad.

Är den det? RMIT Interactive är en byrå i Karlstad som hjälpt företag i 15 år.

Klicka här för mer info och kostnadsförslag

 En guide till kreativt tänkande


Einstein sade en gång ”Varje barn är född geni”. Men anledningen till att de flesta inte fungerar som genier är på grund av att de inte är medvetna om hur kreativa och smarta de faktiskt är.


Det finns fyra generella delar av den kreativa processen:

Det är förberedelsen, där mycket av arbetet ligger. Det är grubb- landet eller idisslandet, där du vänder ämnet över till den under- medvetna delen av psyket. Det är insikten, då idén eller idéerna uppdagas för dig.

Och slutligen är det tillämpningen, där du bearbetar den kreativa idén och gör den till något värdefullt.

Det andra sättet att bygga dina mentala muskler, är med intensivt önskade mål. Ju mer du vill ha något och ju klarare du är om detta, desto troligare är det att du kommer att generera idéer som kommer att hjälpa dig att röra dig mot det målet.

Du är ett geni och du är född med möjligheten till utomordentlig kreativitet. Men kreativa förmågor är dolda. De är som muskler, de växer till med användning.

 

Du kan öka dina kreativa krafter genom att använda dem, om och om igen, i varje situation, medvetet och riktat, tills kreativiteten och kreativt svar på livet blir lika naturligt för dig som att andas in och ut.

Det finns mycket lite du kan göra som kan ha mer kraftfull positiv effekt på hela ditt liv än att bli utmärkt duktig på kreativt tänkande. Och det kan du om du tror att du kan.

Thomas Edison, det bevisligen mest framgångsrika kreativa geniet i mänsklig historia, sade en gång att kreativitet är endast en procent inspiration, men sedan 99 procent transpiration. Fortsatt forskning om kreativiteten ser ut att kunna bekräfta detta.

 

Det finns fyra generella delar av den kreativa processen:

Det är förberedelsen, där mycket av arbetet ligger.

Det är grubblandet eller idisslandet, där du vänder ämnet över till den undermedvetna delen av psyket.

Det är insikten, då idén eller idéerna uppdagas för dig.

Och slutligen är det tillämpningen, där du bearbetar den kreativa idén och gör den till något värdefullt.

Av dessa fyra delar, verkar det som om förberedelsen är den viktigaste, och det inbegriper insamlandet av data och att ställa de rät- ta frågorna.

Din framgång i livet bestäms i hög grad av kvantiteten av idéer du genererar. Det verkar som om kvaliteten på idéerna har mindre betydelse än kvantiteten, på det att om du har tillräckligt med idéer så kommer en eller flera av dem ändå att bli vinnande.

 

När du har dina tre mest pressande problem, fråga dig då ”Vilket är det värsta möjliga scenario som kan hända som resultat av varje av dessa problem”? Fråga dig sedan ”Vad är alla de saker jag kan göra för att undanröja varje problem”? Om du har ett problem som oroar dig av någon anledning, tänk på vad du kan göra omedelbart för att undanröja det problemet. Det är den viktigaste användningen av dina kreativa krafter.

Så en nyckel till kreativt tänkande är klarhet. Ta tid att tänka igenom, diskutera och ställa frågor som hjälper dig att klargöra exakt vad du försöker uppnå och exakt vilka problem du står inför, för tillfället. Precis som luddiga tankar leder till luddiga svar, så leder klara tankar till klara svar.

 

En andra nyckel är koncentration. Lägg allt annat åt sidan och kon- centrera dig endast på att fokusera alla dina mentala krafter på att lösa ett enstaka problem, att komma över ett enstaka hinder, eller att uppnå ett enda särskilt mål. Förmågan att koncentrera sig på en enda sak utan skenmanövrer eller distraherande tankar är grund- pelaren för en överlägsen tänkare.

En tredje nyckel är ett öppet sinne. Genomsnittspersonen tenderar att ha en rigid och fixerad inställning i sitt tänkande, om att komma från där han är, till vart han vill vara. Den kreativa tänkaren tenderar stället att vara mycket flexibel och öppen till ett antal olika sätt att närma sig problem.

Genomsnittspersonen har en tendens att dra slutsatser och bestämma att det bara finns ett sätt att uppnå ett särskilt mål. Den överlägsne tänkaren å andra sidan, tenderar att vara mer tålmodig och villig att betänka en variation av möjligheter innan han går vidare till slutsatsdragande.

 

Du får en gratis ebok här:

 

http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Ebok.html

 

 

Ytterligare artiklar här: http://www.pr-publishing.com/Artiklar/Artiklar.html

Ladda ner Gratis ebok: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Ebok.html

Uppmärksamma dina vänner: http://www.pr-publishing.com/Saljbrev/Gratis-Present.html

 Våra läsare har gett artikeln betyget 4,2 av 5.
21 har röstat hittils.


Copyright © PR-publishing 2007

Fakta om artikelskribent:


PR-publishing Artikeln är skriven av Percy Rosengren på PR-publishing.
Denna webbplats säljer eböcker till dig som vill ha framgång, positivt tänkande och affärsidéer.

Fler artiklar skrivna av Percy Rosengren:


Man löser problem genom att undersöka dem.

(Läst 6928 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Du måste ställa upp målsättningar om du ska förvänta dig framgångar.

(Läst 6709 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik med ditt konsultföretag

(Läst 9814 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skriver uppseendeväckande annonser

(Läst 17526 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem

(Läst 7648 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man utvecklar en vinnande attityd

(Läst 11536 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man gör Reklam och marknadsföring

(Läst 24059 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att förtjäna Heder

(Läst 5858 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli en bra försäljare

(Läst 13160 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hemligheten med framgång

(Läst 9704 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa förmögenhet som egenföretagare!

(Läst 7317 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gå ner i vikt!

(Läst 10901 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sexobjekt

(Läst 7159 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


ATT SÄLJA BRASVED ÄR ALLTID EN BRA AFFÄR!

(Läst 17721 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli höginkomsttagare!

(Läst 7124 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


GARAGEFÖRSÄLJNING HAR BÄTTRE FÖRDELAR ÄN LOPPMARKNAD

(Läst 8961 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


ATT BLI FINANSKONSULT ÄR LÄTTARE ÄN DU TROR

(Läst 6603 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


RECEPTEN TILL DIN FRAMGÅNG

(Läst 5435 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli av med skulder utan att göra konkurs

(Läst 8211 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Etablera kreditvärdighet på 30 dagar

(Läst 5132 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Få framgång med ditt eget penningskapande annonsblad

(Läst 6081 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Du Bemästrar Konsten Att Sälja

(Läst 16940 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du klarar skattegranskning

(Läst 6214 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man startar en vinstgivande hembaserad verksamhet

(Läst 9912 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din tid mellan arbete och hemma

(Läst 4571 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


preparera örter

(Läst 4686 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man tjänar pengar på att sälja skrot

(Läst 64724 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Överlevnadstips för små företag

(Läst 4538 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Egenföretagare eller egna företagare, småföretag kan behöva Professionell hjälp

(Läst 4559 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Dina inkomster som egen företagare beror på om kunderna betalar!

(Läst 4654 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Kvinnan som sexobjekt

(Läst 5850 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Det despotiska samhällets gudssyn

(Läst 5204 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


En guide till kreativt tänkande

(Läst 13484 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att bli en hedervärd person

(Läst 5829 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Karaktär och personlighet som leder till framgång, rikedom och lycka!

(Läst 12314 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Förtroendefullt beslutsfattande

(Läst 5898 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa ett förmöget liv med rikedom, lycka och glädje genom intuition!

(Läst 4937 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa kapital av dina styrkor

(Läst 5436 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör din styrka till kapital

(Läst 4970 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Öka din inkomst och bli höginkomsttagare genom inre initiativ!

(Läst 5978 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Endast det bästa är gott nog

(Läst 4708 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din framgång i livet beror på vilka mål du ställer upp, om du tänker dig rik!

(Läst 5688 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hantera stress, oro och nervositet med 7 enkla lösningar!

(Läst 82556 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Relationer mellan människor, vänner och ovänner, glädje & bekymmer!

(Läst 9773 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Motivera dig till framgång, bli framgångsrik & tjäna pengar trots oddsen!

(Läst 8163 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik även när det är svårt!

(Läst 4722 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Fokusera på din framgång, du kan lära dig att bli rik!

(Läst 23163 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppmärksamma dina vänner, få kamrater, bli populär!

(Läst 10345 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man får framgång och lycka utan att kämpa!

(Läst 5966 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


De tio budorden för målsättningar

(Läst 5101 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla ett tydligt visionärt lokalsinne

(Läst 5697 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli finanskonsult!

(Läst 4605 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


viktminskning är att gå ner i vikt, upptäck den Positiva metoden för det!

(Läst 4950 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Så här blir du en bra försäljare!

(Läst 4365 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Trimma in dagens bilar och bli din egen företagare med Din egen biltrim service

(Läst 4757 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


De rikas hemligheter

(Läst 4824 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att starta eget och bli nyföretagare med ditt eget hemföretag.

(Läst 8069 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktig. Lär dig Hur du får gratis radioreklam

(Läst 4313 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man kan uppnå vad som helst i livet

(Läst 4526 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Självförtroende i tal och beteende på bara en månad. Så här förbättras din karaktär!

(Läst 5890 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Garageförsäljning ger pengar

(Läst 5572 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar kontakt & eskortservice

(Läst 8191 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Man Skapar En Förmögenhet med Klassificerade annonser

(Läst 4735 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik konsult!

(Läst 9732 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Åldras med välbehag

(Läst 5895 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar ditt vedföretag

(Läst 5833 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man påverkar folk och vinner dem över

(Läst 7108 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppseendeväckande annonser

(Läst 4353 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar upp din egen Kredit o Skuld Rådgivning

(Läst 5637 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man skaffar Miljoninkomst

(Läst 4687 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du startar upp telefonsvararservice

(Läst 5852 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bokföring, enkla affärsidéer

(Läst 5069 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur Man Tjänar Pengar På Köksprodukter

(Läst 4660 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Starta eget dagis

(Läst 10306 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gratis e-kurs om konsultservice!

(Läst 4438 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli din egen företagare

(Läst 5204 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Så här bygger du ditt självförtroende på en vecka - e-kurs

(Läst 10511 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sälj brasved

(Läst 5074 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla dina ledaranlag - E-kurs

(Läst 4449 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan bli finanskonsult

(Läst 5490 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Affärsplanen

(Läst 5144 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Skapa en förmögenhet på tryggast sätt!

(Läst 4911 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Det är högsäsong nu; Sälj brasved!

(Läst 3983 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Finanskonsulten tjänar mycket pengar; Så här gör du!

(Läst 4195 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Affärsplanen (Gratis e-kurs)

(Läst 4830 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Starta dagis (utdrag ur eboken Starta dagis)

(Läst 9819 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skyddar dina värdesaker från stöld

(Läst 4672 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


E-kurs om kvinnligt & Manligt

(Läst 4197 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man anpassar ett hembaserat företag

(Läst 4459 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du skyddar dig på resor

(Läst 4288 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan öka din kreativitet

(Läst 6445 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vackra Kvinnor

(Läst 8179 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Frej; ur Asatron i modern tappning

(Läst 9167 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gratisreklam

(Läst 7811 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man blir en bra försäljare

(Läst 7859 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Målsättningar

(Läst 4403 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Den service du erbjuder som finanskonsult

(Läst 5015 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör super-garageförsäljning

(Läst 6662 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Första receptet till framgång

(Läst 4330 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Förbered låneansökan åt klienten

(Läst 5206 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Få gratis marknadsföring

(Läst 8544 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Övertyga folk att tänka som du

(Läst 5121 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din kreditvärdighet

(Läst 6458 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


HUR MAN KOMMER IHÅG NAMN

(Läst 5455 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Ditt vinstgivande dagis

(Läst 4701 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att annonsera är viktigt för att nå ut. Så här gör du reklam.

(Läst 4713 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vattnets livgivande kraft

(Läst 4910 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli framgångsrik företagare, lär dig knepen för franchise!

(Läst 8691 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Pengar, inkomster, välstånd; det här lärdu dig om du är smart!

(Läst 3881 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Reklam och marknadsföring är viktigt för att kunna sälja; Såhär gör du!

(Läst 4735 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Personaluthyrning

(Läst 4704 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Artiklar om framgång

(Läst 4502 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Freja är något av det mest kvinnliga man kan tänka sig!

(Läst 6853 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Din framgång i livet bestäms i hög grad av kvantiteten av idéer du genererar

(Läst 4960 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör en uppskattningslista på dina förmågor!

(Läst 4575 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sätt upp dina mål och satsa på din framgång!

(Läst 4496 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Efterforska och visualisera!

(Läst 4324 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du åstadkommer attitydförändring!

(Läst 7275 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du övervinner svårigheter!

(Läst 5262 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Att förhandla med framgång!

(Läst 4628 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Uppskjut inte din framtid!

(Läst 4316 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Lär dig delegera uppgifter så du inte sliter ut dig!

(Läst 9275 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Drömmar om framgång

(Läst 4939 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Ta ansvar för ditt liv!

(Läst 5406 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Gör det du älskar att göra!

(Läst 4381 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bli perfektionist!

(Läst 4797 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla arbetsnarkomani!

(Läst 4913 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hänge dig till livslångt lärande!

(Läst 4487 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Betala dig själv först!

(Läst 4595 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Lär dig varje detalj av din verksamhet!

(Läst 4284 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Bestäm dig för att ge god service!

(Läst 12455 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Var fullständigt ärlig mot dig själv och andra!

(Läst 6031 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Prioritera dina aktiviteter och koncentrera dig enbart på en sak i taget!

(Läst 4419 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Utveckla ett rykte om snabbhet och pålitlighet!

(Läst 4581 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Var beredd på att klättra från topp till topp, såväl i ditt liv som i din karriär!

(Läst 4455 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Vad är viral marknadsföring?

(Läst 8197 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur man skapar Buzz

(Läst 6204 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


4 Saker ALLA artiklar MÅSTE innehålla

(Läst 5078 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


5 enkla sätt att få fart på din kreativitet

(Läst 5194 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du kan tjäna pengar bara på din mejlinglista

(Läst 4378 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Hur du bygger en lista av ivriga prenumeranter

(Läst 4506 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Sökmotorer eller PPC?

(Läst 4476 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Pengar på internet!

(Läst 4605 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


3 Saker Alla Affiliate Marknadsförare Behöver För Att Överleva ”Online”

(Läst 2499 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Varför skriva en ebok?

(Läst 6313 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


Autorespondrar integrerade med försäljningen

(Läst 6985 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.


7 idiotsäkra sätt att öka din trafik redan från igår

(Läst 7679 gånger. Betygsatt till: 4,2 av 21 läsare.Denna artikel är publicerad på http://hemsidesguiden.com

Produktion och koncept: RMIT Interactive Webbsystem
Tapeter Köpa lägenhet i Spanien, Torrevieja Mobilanpassad hemsida i Karlstad!